Wczytuję dane...

ŚWIEĆ PRZYKŁADEM – NOŚ ODBLASKI ! Ciekawostki z Policji

ŚWIEĆ PRZYKŁADEM – NOŚ ODBLASKI ! Ciekawostki z Policji

  Już 1 października 2022 r. zachodniopomorska policja rozpocznie działania informacyjno-edukacyjne pn. „Świeć przykładem”, których głównym celem jest uświadamianie pieszym o potrzebie korzystania z elementów odblaskowych oraz bezpiecznym poruszaniu się po drodze.

   Zgodnie z obowiązującymi przepisami pieszy poruszający się po zmierzchu po drodze poza obszarem zabudowanym jest zobowiązany używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu, chyba że porusza się po drodze dla pieszych, drodze dla pieszych i rowerów lub drodze dla rowerów.

   Należy pamiętać, że prowadząc poboczem rower, motorower, motocykl czy wózek również jesteśmy pieszymi i musimy nosić odblaski. Zalecamy korzystanie   z elementów odblaskowych również w obszarze zabudowanym pomimo braku takiego obowiązku.
 Po raz kolejny apelujemy o noszenie elementów odblaskowych. Odblaski wielokrotnie zwiększają szansę, że kierowca na czas zauważy pieszego, a tym samym zdąży wyhamować lub bezpiecznie go ominąć.

   Pieszy, który nie ma elementów odblaskowych, przy niekorzystnych warunkach atmosferycznych i porze nocnej jest widoczny z odległości dopiero 20 metrów, z elementami odblaskowymi to od 150 metrów do 300 metrów!

   Posiadając już taki element odblaskowy w formie kamizelki, butów, odzieży wierzchniej, opaski odblaskowej itp., równie ważne jest jego odpowiednie umiejscowienie, tak aby kierowcy mogli faktycznie zobaczyć nasz znak.
Jest to szczególnie ważne w obszarach poza miejskich, na nieświetlonych odcinkach dróg i wyznaczonych przejściach dla pieszych prowadzących do szkół i placówek oświatowych.

   Rozpoczynający się okres jesienno-zimowy i szybko zapadających zmierzch powodują, że wzrasta ryzyko zaistnienia sytuacji kryzysowej na drodze w tym ryzyko wystąpienia wypadku drogowego  z udziałem niechronionych uczestników ruchu.
Aby uświadomić nieprzekonanym o konieczności zadbania o bezpieczeństwo własne  na drogach, przedstawiamy dane o wypadkach drogowych na terenie woj. zachodniopomorskiego  w okresie 1 październik – 31 grudzień 2021 r.